Monday, May 2, 2011

Ka Hae Hawaii Reports “Manuwa Amerika” (American Warship) Powhatan
This past Saturday I was perusing a Hawaiian-language newspaper entitled Ka Hae Hawaii published in Honolulu. According to one online source, this newspaper was the official voice of the Hawaiian Kingdom’s Department of Public Instruction, I believe under Rev. Richard Armstrong.

This selection come from the Maraki 14, 1860 (March 14, 1860 edition):

Manuwa Amerika
I ka la noa o keia pule iho nei, ua ku mai ke moku manuwa nui “Powhatan,” ma Honolulu nei, he 21 na la Iapana mai, he Kamakoa maluna iho o Iosiah Tattnall knoa inoa, a o ke Kapena G.F. Pierson. Aia maluna o keia moku, he mau alii no Iapana a me ko lakou i Amerika Hui. I ka holo ana mai ma ka moana ua oleloia he poe oluolu keia poe o Iapana. Ekolu mahele olel. Elua paha pule maanei alaila holo aku i Kalifornia.

No comments:

Post a Comment