Monday, May 2, 2011

Ka Hae Hawaii Reports "Yedo" March 21, 1860


Ka Hae Hawaii Reports “Yedo”

Once again past Saturday I was perusing a Hawaiian-language newspaper entitled Ka Hae Hawaii published in Honolulu. I came across this Hawaiian-language article entitled ‘Yedo,’ the capital city of Japan, now called Tokyo.

This selection come from the ‘Maraki 21, 1860 (March 21, 1860 edition):

Yedo.
Oia no ke kulanakauhale nui ma ka mokupuni o Iapana; he kulanakauhale hanohano no. Ua kukuia ma kekahi awa komo nui a me maikai; aole nae i hiki ke kookole loa na moku nui.

O ka aina a puni kela Kulanakauhale, he nani no ke nana’ku, a ue mahiia a maikai, a us nui no na laau malumalu a me na laau hua. Mauka’ku o ke kulanakauhale o Yedo, he mauna kiekie, mai ka 12,000 a ka 16,000 kapuai, aneane like me Mauna Kea; he hau no maluaa iho a me ka luapele no a liker me Mauna Loa. He mauna kapu keia I na kanaka o ka aina, hele malaila lakou e hoomana, naihi po ko lakou hewa.

Ma ke kulanakauhale o Yedo elima papu, makaukau I na pu nui; nui na kanaka, aole okanamai, paapu hio na hale, aole nae maikai ka nui o na nale, inoino no. Aole pena ia, aole hoi hoomaikai ia.
O na hale kuai hoi, ua liilii, aole like me Honolulu nei. O kekahi mau hale no nae o ka poe hanohano, he makai no; a ua puni I na laau maikai. O na alanui o kela kulanakauhale he akea no, a me ka poloei a ua maemae no hoi. Ua kapu ka hale alii malaila, aole komo na kanaka a me na wahine; aia a aeia, alaika komo. Ua puni hoi I ka pa nui a me ke kiekie. O ka loa o keia kulanahauhale he iwakalua mile, a o ka laula, he umikumamalua mile. Aohe Akaka ka nui o na kana; ua oleloia ua aneane ekolu miliona ma kela kulanahale.

O ked ala malaila eia no kea no, ua like keia me elua keneta, he dala keleawe no; he nui no kea no o ke dala.

Eia keahi pilikia o na haole kapela malaila; o ka makemake ole o na kanaka I ked ala o na aina e; o ked ala o Mekiko ka mea I makemakeia malaila; he hapa no nae ia dala malaila, a nolaila pilikia ke kalepa ana.

Pomaikai paha kela aina no ka holo mai o ko lakou mau alii naanei a me ka holo ma Amerika; ike lakou I na mea hou he nui wale, a naauao laleou malaila. I hoi hou I ko lakou aina, a hai aku I ke alii I na mea a lakou I like ai, a hoololi hoi I ko lakou aupuni mamuli o ka pono Keristiano.

No comments:

Post a Comment